ΝΗΠΙΟΔΡΟΜΙΟ

Τα«Φεγγάρια»μας και οι«Ήλιοι»μας, τα παιδιά δηλαδή του προνηπίου και νηπιαγωγείου μεγαλώνουν και μαθαίνουν σ’ ένα χώρο 230τ.μ που θυμίζει περισσότερο σχολείο.

Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοίμε μεγάλη εμπειρία και με παιδοκεντρική φιλοσοφία, γίνονται συνοδοιπόροι στα παιδιά. Παρατηρούν, αξιολογούν, βοηθούν, στηρίζουν και προσφέρουν καθημερινά τις γνώσεις τους. Προετοιμάζουν σωστά τα νηπιοδρομιάκια και τους δίνουν τα κατάλληλα εφόδια που θ χρειαστούν στο Δημοτικό!!!!!!

Designed & Hosted: E-base.gr