ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι σχολικοί χώροι όπου φιλοξενούνται παιδιά πρέπει να είναι ανάλογοι με την ηλικία τους, την ανάπτυξη τους και τις ανάγκες τους.

Ας σκεφτούμε ότι τα παιδιά μέχρι την ένταξη τους σε ένα σχολικό περιβάλλον, ζουν στο δικό τους οικογενειακό πλαίσιο, με τα δικά τους αντικείμενα και έχουν συνηθίσει τη ζεστασιά «του δικού τους σπιτικού». Ο χώρος λοιπόν στον οποίο θα γίνει η πρώτη μετάβαση και ονομάζεται ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ αποτελεί το πρώτο έξω οικογενειακό περιβάλλον και πρέπει να είναι διαμορφωμένος ώστε να δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που έχει ανάγκη το κάθε παιδί.

Ο χώρος που φιλοξενεί παιδιά ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ πρέπει να μοιάζει αρκετά με το χώρο που το παιδί θα συναντήσει αργότερα, δηλαδή το Δημοτικό σχολείο. Για το λόγο αυτό τα έπιπλα (τραπέζια, καρέκλες, ερμάρια κλπ) πρέπει να είναι ανάλογα καθώς επίσης και όλα τα παιχνίδια και παιδαγωγικά ερεθίσματα, πρέπει να δίνουν ευκαιρίες στο παιδί για σωστή μάθηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και δημιουργία.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, τα κτίρια μας είναι διαμορφωμένα:

  1. Με αίθουσες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούν
  2. Στην κλίμακα του παιδιού
  3. Με ευέλικτους χώρους που δίνουν την δυνατότητα τροποποιήσεων ανάλογα με τις εκπαιδευτικές μας δράσεις
  4. Με πιστοποιημένα και οικολογικά υλικά (χρώματα, δάπεδα κλπ)
  5. Με σύστημα συναγερμού για την ασφάλεια του χώρου
  6. Με κάμερες 24ωρης παρακολούθησης
  7. Με άρτια τεχνολογικά συστήματα (π.χ. διαδραστικούς πίνακες)

 

Σχεδιάσαμε τους χώρους για να σχεδιάζουν τα παιδιά τα δικά τους όνειρα!!!!!!!!!!!»