Φιλοσοφία

«Ο πιο σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης, είναι το να αποκτήσουν τα παιδιά τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται, όχι απλά για την επιβίωση τους, αλλά και για την πλήρη ανάπτυξη των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων τους. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει η «Εκπαίδευση των Δεξιοτήτων Ζωής» (LifeSkillEducation), ή αλλιώς «Εκπαίδευση σε Ατομικές και Κοινωνικές Δεξιότητες», σε ένα σχολείο που προάγει την Υγεία» (WHO, 1993)

Η συναισθηματική αγωγή των παιδιών αποτελεί ζωτικό κομμάτι της εκπαίδευση τους. Οι εκπαιδευτικοί μας χώροι καλλιεργούν τις κοινωνικο- συναισθηματικές δεξιότητες και είναι συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο που αναδύεται μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε διαφόρων ειδών δραστηριότητες που βοηθάνε στην ανάπτυξη των συναισθημάτων και την κατανόηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.

Ο ποιοτικός τρόπος ζωής τόσο ο ατομικός όσο και ο κοινωνικός που θα διαμορφωθεί, θα καθορίσει τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του αλλά και το υπόλοιπο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα μας στηριζόμενο στη συναισθηματική νοημοσύνη και το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο δημιουργεί καινοτόμες βιωματικές δραστηριότητες. Η συνεργασία με τους γονείς (γονεϊκή εμπλοκή),το κατάλληλο εποπτικό υλικό, η ενασχόληση με την Τέχνη , οι εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.α κάνουν τις θεματικές προσεγγίσεις να είναι πιο πλήρης και αποτελεσματικές.

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο χώρος, τα μέσα πληροφόρησης, οι γιορτές, οι εικόνες, η φύση, το σώμα και η κίνηση, οι συζητήσεις και οι λέξεις κάνουν το ταξίδι στη γνώση πιο μαγικό, πιο όμορφο!!!

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας με την διαρκή επιμόρφωση , έχουν στόχο να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα και τις προϋποθέσεις, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράζονται, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα και συγκρούσεις, να συζητούν τις επιλογές τους και να αντιλαμβάνονται τη θέση και τα συναισθήματα των άλλων.

Οι παιδαγωγοί μας επίσης, οφείλουν να γνωρίσουν το κάθε παιδί όσο το δυνατόν καλύτερα γι’ αυτό συλλέγουν πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον και μελετούν τις επιδράσεις που δέχεται απ’ αυτό. Μόνο έτσι μπορούν να το δουν ως μοναδική προσωπικότητα.

Επιπρόσθετα δημιουργούν ξεχωριστή θετική σχέση με το κάθε παιδί, γιατί μόνο έτσι το καθένα θα αναπτύξει θετική αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Σύμφωνα με τον Gottman (2000) οι γονείς χρειάζεται να μάθουν πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με συναισθηματική νοημοσύνη έτσι ώστε να περιοριστούν οι ενδο-οικογενειακές συγκρούσεις και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους. Στην προσπάθεια τους αυτή οι εκπαιδευτικοί μας, η ψυχολόγος μας και η θεραπευτική μας ομάδα μέσα από ομαδικές συγκεντρώσεις, σεμινάρια, ατομικά ραντεβού, ατομικές αξιολογήσεις γίνονται αρωγοί.

Στόχος όλων λοιπόν είναι τα παιδιά να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες τους για να αισθάνονται πιο χαρούμενα και δημιουργικά και περισσότερο ικανά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ονειροδρόμιο

Στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ τα όνειρα ξεκινάνε.
Δημιουργούνται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες και την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών ….  και γίνονται πραγματικότητα με όχημα τη συναισθηματική αγωγή!!!!

Ακολουθήστε μας στα Social

© 2022 Onirodromio.gr | Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr