Α' Θεματικό Πεδίο : Παιδί και Επικοινωνία

Το πεδίο αυτό έχει ως στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και να αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο γύρω τους. Οι δύο θεματικές ενότητες που συνιστούν το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ειναι η Γλώσσα και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) .

Γλώσσα:  Μέσα από το τρίπτυχο Προφορικός Λόγος, Ανάγνωση και Γραφή εστιάζουμε στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για την προφορική, γραπτή και πολυγλωσσική επικοινωνία οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στα διάφορα πεδία δράσης τους στο σχολείο και στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.

 

ΤΠΕ:  Με τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων (υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας για την κάλυψη διαφορετικών επικοινωνιακών αναγκών τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ορθές συνήθειες σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ενώ παράλληλα προετοιμάζονται κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής κοινωνίας.

Ονειροδρόμιο

Στο ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ τα όνειρα ξεκινάνε.
Δημιουργούνται μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες και την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών ….  και γίνονται πραγματικότητα με όχημα τη συναισθηματική αγωγή!!!!

Ακολουθήστε μας στα Social

© 2024 Onirodromio.gr | Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr